Pushar Zhan
s. 12.6.2006
kasv: Tatyana Selivanova, VenšjšPushar Babby Choco Cream
Rus & BLR Mva
Arli Stail (Style)
Kans & Rus & Fin Mva
Ochey Ocharovanie Zigmund
Ochey Ocharovanie Meri
Aneri
Melor
Ochey Ocharovanie Meri

Pushar Glam Shain Imperialis
Kans & Rus & Fin Mva
Ochey Ocharovanie Zigmund
Rus Mva
Vadonkozi Kolkwitz
Erdoszepe Dolly

Aneri
Melor
Ochey Ocharovanie Meri