Baccarat Cherie Boheme
s. 12.11.2005
kasv: Hana Toulová, Tsekin tasavalta


CZ JMva
Orgal Black Rawi


Pupi Mlynská záhrada
Maco Mlynská záhrada
Zola vd Elbaue
CZ Mva
Ajsa Sasanka
Amor V.D. Puppenfee
Lucy z Ticheho haje

Xandra z Tichého háje
CZ Mva
Iris od Zlatého tisu
Eros z Ticheho haje
Georgina od Dvou orechu

Brynny Magická hvézda
Murphie Malebné povltaví
CSFR Mva
Gyppie Malebné povltaví